Algemene verkoopvoorwaarden van de stichting Keramevo

 1. Kerámevo verkoopt in opdracht van de keramist.

 2. Kortingen: Kerámevo is niet gemachtigd zonder overleg met de keramist
     kortingen te verstrekken.

 3. Inpakken: Medewerksters van Keramevo pakken het gekochte keramische
     werk zorgvuldig in. Zonodig in dubbele luchtkussen folie.

 4. Doos: Desgewenst kan de klant het werk in een doos verpakt meekrijgen. Deze doos kost €1,00

 5. Klanten toezicht: Van de klant wordt verwacht toe te zien dat de medewerker
     van  de galerie het werk zorgvuldig inpakt, en dient zicht ervan te vergewissen
     dat tijdens het inpakken geen schade heeft kunnen ontstaan. Reclamaties
     achteraf zijn zinloos.
    
  6.Verantwoordelijkheid: De klant is verantwoordelijk voor het vervoer naar huis.
     Keramevo kan geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor breuk of
     beschadiging die ontstaat na het verlaten van de galerie of tijdens het vervoer door de
     klant.
    
   7.Opdrachten en bestellingen: Kerámevo neemt opdrachten en bestellingen aan
      alleen als er 20% van de verkoopprijs vooruit wordt betaald.
    
   8.Ruiling: Kerámevo kan in overleg een werk ter ruiling voor een ander werk terug
       nemen. Dit dient binnen een afgesproken tijdsbestek te gebeuren normaal binnen
       1maand met kassabon.
    
    9.Tegoedbon: Als het verschil in prijs bij ruiling  krijgt de klant een te goedbon.

    10.Krediet: Er kan niet op krediet worden gekocht. Overmaken per
        bank  kan, maar  het werk wordt pas geleverd als het bedrag binnen is.
         
    11.Optie: Keramevo kan een optie geven op een werk. Echter niet langer dan een
         week, dan vervalt de optie. De klant wordt gebeld als er een andere gegadigde is,
         die het werk wil hebben. Als de klant niet bereikbaar is, wordt het werk verkocht.  
         
    12. Een werk geldt als verkocht als er 20% van de verkoopprijs is aanbetaald. Het
         werk kan later opgehaald worden, en wordt zolang door Kerámevo in stock
         bewaard.
    
     13. Schade: Kerámevo biedt de mogelijkheid bij onverhoopte schade deze schade
          voor de klant zo onzichtbaar mogelijk te  herstellen tegen kostprijs.
       
     14.Kerámevo verstrekt geen adressen of telefoonnummers noch website adressen
          van keramisten.
    
     15. Fotograferen: Het is verboden het werk in de galerie te fotograferen.