Als u als keramist  interesse heeft in Kerámevo, dan krijgt u te maken met de werkwijze van de galerie.
Deze is als volgt:

Kerámevo is een stichting en heeft tot doel hedendaags professioneel kunstzinnig keramiek te promoten en te verkopen vanuit haar galerie. Keramevo speelt daarbij een bemiddelende rol.

Kerámevo werkt zonder winstoogmerk. Het werk wordt in consignatie genomen.
De galerie wordt door vrijwilligers gedreven. Dit zijn mensen met ervaring. Er zijn nu 7 dames werkzaam w.o. het bestuur van de galerie.
De galerie is woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag open van 11 tot 17 uur. Elke derde zondag van de maand, tijdens de kunstkijkroute in Amersfoort,  is de galerie geopend van 13 tot 17.00 uur.
Kerámevo stelt expositieruimte ter beschikking per meter, en vraagt hiervoor een vergoeding. Voor een meter betaalt de keramist in 2015 €51,00 (incl btw) per half jaar. 
Het contract wordt per halfjaar afgesloten. Elk half jaar wordt het contract automatisch verlengd. Wilt U niet verlengen dan verzoeken wij U ons dit te melden. Als er redenen zijn voor Keramevo om        het contract niet te verlengen dan hoort u dit van ons.
Het werk moet kwaliteit hebben, de keramist moet professioneel werken en in staat zijn de collectie op peil te houden en hij/zij moet ook een constante kwaliteit kunnen leveren.
Professionaliteit wordt beoordeeld a.d.h.v het werk , niet a.d.h.v. een opleiding.
Bovendien moeten stijl en onderwerp passen in de collectie.
De galerie kan ook buitenwerk plaatsen, objecten, beelden en waterwerken in haar bescheiden doch intieme patio, plaatsing buiten is gratis.
De galerie verwacht exclusiviteit. Dit betekent dat niet tegelijkertijd in een andere galerie of shop in Amersfoort  mag worden geëxposeerd.
Van de verkoopprijs betaalt de keramist 35% commissie aan de galerie voor de bemiddeling( exclusief BTW). Btw plichtigen kunnen BTW terug vorderen bij de belastingdienst. Hiervoor  wordt U een uitgebreide specificatie toegezonden.
Voor keramisten die (nog) geen btw-nummer hebben, is het vaak handiger om de inkoopsprijs op te geven. Hierdoor staat het uit te betalen bedrag aan de keramist vast en daar heeft de BTW  geen invloed meer op. Kerámevo zal dan noodzakelijkerwijs  de commissie en de btw toe voegen.

 

Elke nieuwe kandidaat wordt beoordeeld door het bestuur van Kerámevo.