Het restaureren van keramiek is niet onmogelijk!

Kerámevo kan voor U Uw gebroken keramiek restaureren.
Is er bij U een keramisch werk gebroken en was U er aan gehecht of had  het een speciale emotionele waarde voor U dan kunt U het stuk laten restaureren* bij Kerámevo.
De terzake  deskundige medewerkster  beoordeelt voor U of het nog zin heeft  het werk te herstellen, en of dit ook daadwerkelijk kan. Of en in hoeverre het werk weer in de (bijna) oude staat terug gebracht kan worden, kan alleen de restaurateur u vertellen.

Belt u  voor informatie met  tel: 033-2585878  voor een afspraak.

Voor het restaureren wordt een  acceptabel bedrag in rekening gebracht.
Er kan vanzelfsprekend  geen garantie gegeven worden op de reparatie.
Het werk krijgt ook nooit meer de waarde die het had voor de breuk.
* de mogelijkheid tot restaureren hangt af van de wijze van breuk en/of  beschadiging.